Uluslararası Caz Günü için Türkiyeli caz müzisyenlerinden 75 parçalık bir çalma listesi hazırladık.

Tuna Ötenel’den Cenk Erdoğan’a, Sevinç Tevs’ten Serhan Erkol’a “Türkiye’den Caz” Spotify çalma listemiz için tıklayın

https://open.spotify.com/playlist/1KZdM0TIELtRyrQZx9wF2F?si=FYCvF2WESG6nM_buJ4gKGQ